Techniki stosowane w badaniach sondażowych

Sondaż na zlecenie agencji badawczej

Badanie sondażowe to dzisiaj bardzo popularna metoda badawcza, pozwalająca poznać opinię reprezentatywnej grupy społeczeństwa na dany temat. Duża wiarygodność tego badania sprawia, że wykorzystywane jest w bardzo szerokim zakresie, m.in. do monitorowania trendów, preferencji politycznych, czy badania poszczególnych segmentów rynku. Kluczową rolę w badaniach sondażowych odgrywają techniki przeprowadzania badania, które dzięki nowoczesnej technologii, są coraz tańsze i skuteczniejsze.

Tradycyjne badanie ankietowe PAPI

Badania te przeprowadzane są z udziałem ankieterów, którzy zbierają opinie od respondentów poprzez bezpośredni kontakt z nimi i za pomocą papierowego kwestionariusza. Tego rodzaju sondaż często przeprowadzany jest w formie ankiety ulicznej lub wiąże się z wizytami ankieterów w domach respondentów. Bezpośredni kontakt ankietera z respondentem zwiększa zaangażowanie tego drugiego w udzielanie przemyślanych odpowiedzi, a więc skutkuje otrzymaniem wiarygodnych danych.

Komputerowe pozyskiwanie danych CAPI

Jest to także badanie przeprowadzane przez ankieterów kontaktujących się bezpośrednio z respondentami, jednak z użyciem komputerów przenośnych ze specjalnym oprogramowaniem. Dzięki elektronicznej formie ankiety mogą być wzbogacone o treści multimedialne, a więc dają dużo większe możliwości badawcze niż ankiety papierowe. Zaletą tej metody jest również to, że agencja badawcza przeprowadzająca badanie ma szybki dostęp do wyników ankiety, a tym samym może bardzo szybko wygenerować raport i przedstawić go klientowi.

Wywiad telefoniczny CATI

To dzisiaj jedna z najszybszych i stosunkowo tanich technik przeprowadzania sondaży, która polega na pozyskiwaniu opinii w wywiadach telefonicznych z respondentami, z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania komputerowego. Metoda ta pozwala dotrzeć do szerokiej grupy respondentów, także tych trudno dostępnych (np. mieszkańców wsi). Dzięki wykorzystaniu oprogramowania komputerowego dane można na bieżąco weryfikować i wykorzystać do opracowania wyników.

Z ankietami on-line spotkać można się niemal codziennie podczas korzystania z internetu. Agencje badawcze często stosują tę formę badania, ponieważ jest tania i pozwala w bardzo krótkim czasie dotrzeć do dużej liczby respondentów. Ankiety takie umieszczane są np. na portalach ogólnych, często zachęca się także do ich wypełnienia za pośrednictwem e-mail. W przypadku badań CAWI proces pozyskiwania danych nadzoruje system komputerowy, który pobiera je z serwera, na którym umieszczane są ankiety wypełnione on-line przez respondentów.