Badania fokusowe

profesjonalne pomieszczenie fokusowni w RybnikuBardzo ważnym i jednocześnie niesamowicie pożytecznym rodzajem działania realizowanego przez naszą agencję badawczą na rzecz przedsiębiorców, są badania fokusowe, czyli jedna z metod badań jakościowych, służąca pozyskiwaniu odpowiedniej wiedzy, niezbędnej do realizacji badań ilościowych. W przypadku prowadzenia badania fokusowego nie jest aż tak bardzo ważna reprezentatywność badanej grupy, bowiem celem badania nie jest statystyczne odwzorowanie problemu, tylko pozyskanie wiedzy o istniejących problemach, aby następnie przebadać je przy pomocy innych narzędzi.

Tego rodzaju badania były prowadzone po raz pierwszy w czasie drugiej wojny światowej, jako badanie mające na celu sprawdzenie efektywności prowadzonych audycji radiowych. Sprawdzano tutaj przede wszystkim reakcje jakie były wywierane na słuchaczach poprzez prowadzenie audycji radiowej, dzięki czemu w tym przypadku badania fokusowe pozwalały na wyszukanie tych elementów audycji, które powinny zostać zastąpione innymi w celu osiągnięcia takiego poziomu audycji, aby nikt z odbiorców nie miał żadnych złych skojarzeń.

Współcześnie badania należy przeprowadzać w odpowiednim pomieszczeniu, którym jest fokusownia. Jest to odpowiednio przygotowany pokój, w którym panuje przyjemna i dogodna do prowadzenia rozmowy atmosfera, dzięki czemu prowadzący ja moderator może skutecznie prowadzić rozmowę uzyskując od badanych osób rzetelne odpowiedzi na stawiane pytania. Ponadto, fokusownia jest z reguły zaopatrzona w pomieszczenie poglądowni oddzielone od samej fokusowni lustrem weneckim, dzięki czemu można prowadzić bieżące obserwacje przebiegu badania, jak również rejestrować go na materiałach wideo, w celu późniejszej, dogłębniejszej analizy.

Jako profesjonalna agencja badawcza, dysponujemy dwoma w pełni profesjonalnie wyposażonymi pomieszczeniami fokusowni, dzięki czemu mamy możliwość przeprowadzania badań fokusowych na rzecz naszych klientów, jak również zapewnić możliwość wynajmu pomieszczenia fokusowni przedsiębiorcom którzy będą tego potrzebowali.